Aktiv dødshjælp i et handikapperspektiv

Et foredrag/oplæg, der ser debatten om aktiv dødshjælp i et handikappolitisk perspektiv.

Jeg har min overvejende argumentation i modstanden i aktiv dødshjælp. Netop set i et handikappolitisk perspektiv er der mange argumenter imod aktiv dødshjælp. For mig er det langt mere end  en individuelt frihedsvalg*).

Jeg har i dette foredrag et centralt fokus på den socialpolitiske indsats, som er helt nødvendig – ikke mindst i kommunerne – for at imødegå den efterspørgsel på dødshjælp, som kan være en alvorlig konsekvens, når den socialpolitiske indsats er utilstrækkelig.

Som mine øvrige foredrag er det fleksibelt bygget op med udgangspunkt i min egen personlige historie, som jeg sætter et bredere perspektiv på. Målgruppen er også variabel så det giver mening både i forhold til politiske partier, fagpersoner med forskellig baggrund, handikaporganisationer, skoler, uddannelsesinstitutioner m.v.

“Når patienterne ville dø kunne de få lov til det uden at man trak døden i langdrag. Deres liv var alligevel ingen nytte til. Kun besvær og udgifter.”
Fra Birgit Strandbygaards roman “Når guderne synger”

Jeg lægger vægt på en debatterende form om, hvordan vi sikrer mennesker mod overgreb og skaber et godt liv for flest muligt.

Nogle af de emner, der kan tages op, er blandt andet (kom også selv med ønsker):

  • Nogle begreber: “aktiv dødshjælp”, “assisteret selvmord” og institutionaliseringen af disse.
  • Hvad er forskellen på det, der i daglig tale lidt misvisende kaldes hhv. “aktiv dødshjælp” og “passiv dødshjælp”?
  • Erfaringer og statistik fra lande, der allerede har indført dødshjælp i en eller anden form.
  • Hvad er en glidebane, når vi ser den i forbindelse med institutionaliseret dødshjælp – og hvordan undgår vi den?
  • Hvad kan få mennesker med handikap til at søge dødshjælp? Er efterspørgsel på “aktiv dødshjælp” blandt mennesker med handikap en realitet eller en myte?
  • Den socialpolitiske situation i Danmark og dens betydning i debatten.
  • Politiske strømninger og menneskesyn.
  • Arbejdet i græsrodsbevægelsen »Ikke Død Endnu«. Baggrund, perspektiver og  aktivistisk sigte.
  • Hvilke andre muligheder er der end “aktiv dødshjælp” for at støtte mennesker, der er døende og lidende?
  • Dødshjælp og menneskesyn i et historisk perspektiv.

Se iøvrigt den generelle omtale af mine foredrag under topmenuen “Foredrag”.

*) Læs mine kronikker:
Det er også mit liv, I taler om
Aktiv dødshjælp; skal vi kæmpe for det?

Og blogindlæggene (her er spørgsmålet om dødshjælp i enkelte af indlæggene kun perifert berørt):
Lægen, der dræbte; hvad gør vi?
Ret eller uret
Når jeg sidder lænket til min rullestol…
Fejl eller mangfoldighed
Vi bør snart blive klogere – også af verden
Der er et liv før døden
Der er et liv før døden – 2