Om

På disse sider kan du læse mere om mig. Her fortæller jeg om mit arbejdsliv, min fritid og en smule privat. Du kan også finde mit CV… men her forrest den korte version  – så kan du altid grave videre på undersiderne.

Ung aktivistJeg er født 1955  med muskelsvind type SMA II. Jeg blev diagnosticeret ca. 3 år gammel og kørestolsbruger da jeg var 10 år. Fik tilkendt højeste førtidspension i 1971 – alene på min diagnose. Fik min første el-kørestol, da jeg begyndte på gymnasiet i 1972. Blev student 1975 fra Køge Gymnasium.

Var efter gymnasiet et år i praktik og som vikar på Sdr. Parkskolen i min hjemby Ringsted. Den rummede også dengang et center for hørehæmmede, hvor jeg fik en del timer.

Begyndte i 1976 på RUC sambas og læste derefter samfundsfag og kommunikation. Har en bachelor i kommunikation.

Allerede fra ‘76 var jeg handicappolitisk aktiv i det, der dengang hed Landsforeningen af Vanføres Ungdomskreds. Det er i dag Dansk Handicap Forbund (DHF). Det handicappolitiske arbejde blev efterhånden afløst af et mere alment politisk arbejde.

Fra 2002 har jeg siddet i Ringsted byråd frem til august 2021, hvor jeg måtte opgive byrådsarbejdet pga en ny, tilstødende sygdom – trigenimusneuralgi. Først for SF og siden januar 2011 for Enhedslisten. Mit politiske arbejde bygger på, at vi kun skaber handicappolitik ved, at vi er en del af samfundet og debatten og her skaber forståelse for, at vi som mennesker med handicap skal kompenseres for at have denne rolle.
I 2002 kom jeg fra førtidspension i flexjob som journalist i egen virksomhed. Dette opgav jeg i 2008, hvor jeg blev ansat i et flexjob som journalist i Servicestyrelsen. Dette måtte jeg slutte i januar 2012 pga. omstruktureringer i Styrelsen. Siden august 2014 har jeg arbejdet som kommunikationsmedarbejder på en skole for unge med handicap. Det gjorde jeg frem til 30. september 2021, hvor jeg måtte forlade dette fleksjob, da jeg overgik til folkepension.

Jan og ThorkildJeg har gennem mit liv haft en del problemer med at tale om mit eget handicap. Det ændrede jeg på i 2006, hvor jeg gik ind i Muskelsvindfonden. Her sad jeg fra 2008 frem til 2018 i bestyrelsen.

Jeg er formand for Ringsted Handicapråd og for Muskelsvindfonden blev jeg i april 2015 valgt ind i Danske Handicaporganisationers forretningsudvalg. Jeg har siden 2017 været formand for Danske Handicaporganisationer i Ringsted.

I 2010 fik jeg alvorlige problemer med iltningen af mit blod. Det resulterede i at jeg blev respiratorbruger. Med respirator fulgte hjælpere døgnet rundt, hvilket jeg ikke havde haft før.

Rent privat er jeg gift og har været det siden 1989. Min kone har 2 børn fra et tidligere ægteskab. De er født i hhv. 1979 og 1984. Der kom i 2011 et dejligt ‘barnebarn’ til… og endnu ét i 2014.