Allindemagle Kirke

 
 

De fotos, du kan se på denne side er historiske. De er taget omkring år 2000. De kan derfor på ingen måde tages som udtryk for, hvordan kirken ser ud i dag.

Det betyder også, at fotografierne er af en helt anden digital kvalitet end man må forvente i dag.

Oprindeligt var fotografierne planlagt til at skulle indgå i en serie, der omfattede fotos af alle kirker i Ringsted kommune. Projektet kuldsejlede, selv om det lykkedes at gennemføre fotograferingen af samtlige kirker. Udvalgte dele af materialet har jeg nu besluttet at lægge på web, så man med de givne forbehold kan se et stykke kirkehistorie.

Fotografierne er kun overfladisk korrigerede og der har ikke været foretaget beskæringer og opretning af fotografierne. De er ligeledes af hensyn til afviklingen på web lagt ud i en begrænset kvalitet.

Fotografierne kan anvendes til privat brug. © Jan Jakobsen.

Kort om disse kirkefotos