Mit CV

 

_VGF7777

Foto: Vagn Guldbrandsen

Opdateret oktober 2014

Jan Jakobsen.

Kristoffersvej 11, 4100 Ringsted.

Telefon 61 69 16 75.

Mail: janvjak@gmail.com

Personlig hjemmeside: www.jan-jakobsen.dk

Personlige oplysninger:

Ægteskabelig status: Gift siden 1989 – min kone har 2 børn født hhv. 1979 og 1984. 2 børnebørn.

Nationalitet: Dansk.

Født: 8. marts 1955.

Fødested: Ringsted sygehus.

Forældre: Erhard Vagn Jakobsen og Jytte Lilli Jakobsen, født Andersen.

Profil:

Erfaring inden for journalistik, formidling og brug af medier – særligt skriftlige. Min viden ligger særligt inden for det sociale område og forståelse af sociale sammenhænge.

Kvalifikationer – Resume:

Gennem mit arbejde, undervisning og løsning af en lang række opgaver har jeg opnået erfaringer med fremstilling af artikler, skriftlig formidling og internet-materialer med særlig fokus på det sociale område og handicapområdet.

Erhvervserfaring:

2014 – : Ansat som kommmunikationsmedarbejder på Byskovskolen i Ringsted. Primære opgave er formidling om AsgårdsCentret, der er en centerskole for børn med udfordringer  som følge af funktionsnedsættelser. AsgårdsCentret er en integreret del af Byskovskolen, der er en folkeskole.

2012- 2013: Ansat som kommunikationskonsulent i Dansk Fibromyalgi-Forening. Arbejdsfelt er journalistik og pressemeddelelser. Herunder artikler og korte nyheder til foreningens blad, hjemmeside og facebook.

2008-2012: Ansat som journalist i Servicestyrelsen (nu Socialstyrelsen) med arbejdsfelt inden for journalistik af både intern og ekstern karakter. Herunder artikelskrivning til Socialstyrelsens magasin ‘Social Fokus’.

2007 – 2008: Barrierebryder for DH. Et projekt, der skulle medvirke til at give mennesker med handicap muligheder på arbejdsmarkedet.

1998 – : Forlaget Tidens Tern Ringsted – Selvstændig forlagsvirksomhed
Startede i 1998 Forlaget Tidens Tern med henblik på at fremstille først og fremmest medieproduktioner med hovedvægten på cd-roms med fotografisk materiale. Udgav 3 cd- roms med fotos og to bøger. Den sidste udgivet i 2010 med socialpolitisk indhold inden for handicapområdet. Forlaget Tidens Tern er fra 2002 lagt ind under JJK, men optræder stadig med selvstændig hjemmeside.

1987 – 2008: Jan Jakobsen Kommunikation (JJK) Ringsted – Selvstændig. Udarbejdelse af journalistiske materialer.
Grafisk tilrettelægning af layout og udførelse som DTP. Layout af bøger.

Erfaring med fotografi (specielt digitalt fotografi).
Udarbejdelse af diverse cd-rom med fotos, herunder projektbeskrivelser, ansøgninger, projektstyring. Se mere under Forlaget Tidens Tern.
Erfaring med at indhente og udforme skriftlige tilbud. Kendskab til grafisk branche og aflevering af materialer til sats, tryk m.v. Undervisningserfaring inden for kreativt brug af IT gennem 1 års deltagelse i børneprojekt 2002 under Ringsted bibliotek kaldet ”Musen & Muserne”. Projektmål: undervisning af børn og gennem deltagelse sætte lærer inden for faget billedkunst i stand til at videreformidle til andre billedkunstlærere. Projektet fulgt og evalueret af Carsten Jessen, DPU. Undervisning Ringsted Musiske Aftenskole voksne i brug af digitalkamera.
Undervisning børn i kreativ brug computer inden for området grafik, tegning, foto og film.
Konsulentarbejde inden for formidling, herunder sparringspartner for tekstfremstilling, der skal være alment tilgængeligt.

1987 – 1999: Freelance medarbejder på Lokalbladet i Ringsted og for redaktør Kurt Skjøtt Larsen. Arbejdsområder som kultur, anmeldelse af rock og en lang række portrætter. Herudover fast afløsning sommer og ved sygdom. Desuden tilknyttet Erhvervsbladet Sjælland og ForbrugerKontakts blad Budstikken.

1979 – 1980: AOF Ringsted Daghøjskole Ringsted – Undervisning i sociallovgivning.

1978: Egmont-højskolen, Hou, sommerkursus – Undervisning i sociallovgivning.

1975-1976: Ulønnet praktik/lønnet vikar Sdr. Parkskolen, Ringsted.

Uddannelse:

1981-1986: Bachelorgrad Kommunikation og samfundsfag Roskilde Universitetscenter.

1980-1981: Sociologi Københavns Universitet.

1976 – 1979: SAM-Basis Roskilde Universitetscenter.

1972 – 1975: Samfundssproglig studentereksamen Køge Gymnasium.

Supplement til uddannelse:

En lang række faglitterære bøger og tidsskrifter om formidling, journalistik, billedjournalistik, layout, computerprogrammer m.v. Hertil arikler og bøger om pædagogisk formidling samt en lang række besøg på pædagogiske projekter for børn på internettet.

Faglige medlemskaber:

Dansk Journalistforbund.

EDB-erfaring:

1984-2003 og igen fra 2011: arbejdet på Mac-platform.

Fra 1998 – 2011: arbejdet på PC-platform (Windows 98, Windows 2000 NT, XP Pro)
Daglig bruger af Microsoft Office, herunder Word, FrontPage, Outlook, PowerPoint.

Daglig bruger af InDesign 2.1, Photoshop 7, PaintShop Pro 7.0. Erfaring med Excell, Publisher.
Erfaring med QuarkXpress 4.1 (Mac-baseret udgave), PageMaker 6.0. Projektorienteret arbejde med digital lydredigering, digital videoredigering, MIDI,

musikproduktion. Arbejdet med programmer som Passport Midi-tracks Pro (Mac), Steinberg Cubase Audio.
Udvikling og brug af websites og skabelonbaseret CMS-systemer. Siderne relaterer sig ofte til f.eks. skriftlige udgivelser eller enkeltstående arrangementer.

Curious Lab Poser: arbejder med billedskabende programmer som Poser med tredimensionelle muligheder og animering.

Frivilligt arbejde:

2010 – : Medlem af Frivillighedsrådet i Ringsted Kommune.

1993-2001: Medlem af skolebestyrelsen ved Sdr. Parkskolen i Ringsted.

1992 – 2005: Mere eller mindre aktiv i beboerområdet ”Ringsted Syd” i bestræbelserne på at gøre området til et levende område med et godt ry og mange spændende tiltag inden for kultur og social udligning. Medstifter af Sogneforeningen Ringsted Syd og medvirket i formidlingsaktiviteter, der skal synliggøre de mange tiltag, der er i området.

1991-1999: Medvirkede i et lokalt projekt i vores beboelsesområde Ringsted Syd sammen med vores børn. Projektet var støttet af Socialministeriets puljemidler og gik ud på at få børn og forældre til at samarbejde om et fælles projekt. Projektet bestod i at lave en musical. Medvirkede de første år som skuespiller, PR-virksomhed, fotografering med videre. Overtog i 1995 funktionen som projektkoordinator og var i 1998 med til at skrive musik og redigere stykke.

1984 – 1988: Medstifter af og aktivt producerende på ”Radio Viggo” – Ringsteds folkeradio. Produceret mere end 300 udsendelser, som jeg selv har tilrettelagt, lavet speaks til, gennemført interviews, redigeret og udarbejdet spots for.

1984-1986: medlem af bestyrelsen for Radio Viggo – Ringsted Folkeradio.

1976 – 1980: Medlem af og aktiv inden for Landsforeningen af Vanføre – i dag Dansk Handicap Forbund.

Fremmedsprog:

Engelsk: læse, skrive, tale.

Tysk: kan læse tyske tekster, men ikke god formulering og grammatik.

Russisk: deltaget i undervisning, men behersker ikke.

Tillidshverv:

2014 – : Foredragsholder for Muskelsvindfonden.

2011- : Byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted.

2009 – 2013: Formand for Muskelsvindfondens Etiske Råd.

2009 – 2011: ‘Vicepresident’ EAMDA – European Alliance of Neuromuscular Disorders Association.

2009 – 2011: Bestyrelsesmedlem i RehabiliteringsCenter for Muskelsvind.

2008 – : Bestyrelsesmedlem Muskelsvindfonden.

2006 – : Formand for Ringsted Handicapråd.

2006 – 2009: Repræsentant for Danske Handicaporganisationer i Region Sjællands arbejdsmarkedsankenævn.

2002 – 2010: Medlem af Ringsted byråd for Socialistisk Folkeparti. Sad fra 2002 i følgende udvalg under byråd: Sundheds- og arbejdsmarkedsudvalg, Miljø- og teknikudvalg, Kultur- og service-udvalg. Fra 2006 i Social- og Sundhedsvalg, Kultur- og Fritidsudvalg. Fra 2010 i Ældreudvalg og Kultur- og Trivselsudvalg. Fra juli 2010 løsgænger med poster i samme udvalg.

1994 – 2005: Formand for Lokalradionævnet i Ringsted kommune. De lokale nævn nedlagt med udgangen af 2005.

Øvrige aktiviteter:

Fritidsinteresser: Musik og film. Fotografering.