Arbejde

Med Servicestyrelsen på konference.

Mit arbejdsliv har været noget af en blandet historie. Den lange udgave kan du se under mit CV. Der er aldrig stillet noget krav om, at jeg skulle arbejde…

Fra 1987-2008 arbejdede jeg i mit eget personligt ejede firma Jan Jakobsen Kommunikation (JJK). Jeg var fra 2002 ansat i fleksjob i egen virksomhed, som er én af de særlige ordninger, der indtil december 2012 gjorde, at mennesker med handicap kan være en del af arbejdsmarkedet. Ordningen var forbeholdt mennesker, der har en betydelig nedsat arbejdsevne – hvilket sige at arbejdsevnen skal være permanent under 50%. 1. januar 2013 reorganiseres ordningen ganske betydeligt i forbindelse med besparelser på området.

Fra 1. december 2008 til juni 2012 arbejdede jeg som journalist i Servicestyrelsen, som er en del af Socialministeriet. Her arbejdede jeg først med såvel intern som ekstern kommunikation og journalistik. Jeg arbejdede også med styrelsens blad Social Fokus. Bladet beskæftigede sig med styrelsens fire store hovedfelter som var 1) børn og unge, 2) socialt udsatte, 3) handicap og 4) ældre. Arbejdet i Styrelsen ophørte januar 2012 i forbindelse med væsentlig sparerunde og omstrukturering af styrelsen.

AsgårdsCentret august 2014

AsgårdsCentret august 2014

Fra 1. november 2012 til 31. december 2013 arbejdede jeg som journalist i Dansk Fibromyalgi-Forening. Fra januar og frem til slutningen af august 2014 var jeg på ledighedsydelse. I august var jeg så heldig at få et nyt fleksjob på AsgårdsCentret her i Ringsted.

AsgårdsCentret har indretning, pædagogiske miljø/ramme samt en tværfaglig personalesammensætning, der giver særlig mulighed for at tilgodese elever i svære tale- sprogvanskeligheder og/eller elever, der har fysiske funktionsnedsættelser – herunder elever med høretab og Cochlear Implant (CI).