Politik

På denne side fortæller jeg om det politiske arbejde jeg har lavet, mit nutidige politiske arbejde – og om baggrunden for det.

Børn ramt af napalm flygter fra en vietnamesisk landsby. Billedet stemmer overens med den oplevelse, jeg fik af nyhederne i min barndom.

Børn ramt af napalm flygter fra en vietnamesisk landsby. Billedet stemmer overens med den oplevelse, jeg fik af nyhederne i min barndom.

Mit handicap har betydet meget for de tanker, jeg har gjort mig om politik og mine holdninger. Det har også givet interesse for at være med til at skabe forbedringer. Jeg har i perioden 2002-2010 siddet i Ringsted Byråd for Socialistisk Folkeparti. Jeg sidder stadig i byrådet, men repræsenterer nu Enhedslisten.

Jeg er født i 1955 og opvokset i 60’erne. Jeg husker min barndom som fyldt med angst for krig. En angst, der helt sikkert blev styrket af bevidstheden om, at jeg ikke kunne klare mig selv. Forestillingen om en ydre fjende, som var essensen af den kolde krig, gjorde sit til at krigsfaren var overhængende. I 1962 blev pjecen “Hvis krigen kommer” delt ud til alle husstande. Den indeholdt alt, hvad der var værd at vide om at overleve en atomkrig. Det var i denne fortættede kold-krigs-atmosfære og med denne ballast, at min senere politiske bevidsthed langsomt blev formet. Angsten måtte vendes til noget konstruktivt i stedet for noget destruktivt.

Hvis krigen kommer var titlen på en lille oplysende pjece, der 60'ernes koldkrig blev uddelt til allle husstande. Den indeholdt gode råd om at overleve en krig, der formodentlig ville være en atomkrig.

“Hvis krigen kommer” var titlen på en lille oplysende pjece, der blev omdelt under 60’ernes koldkrig.

Vi ændrer os som produkt af vore erfaringer, sejre og nederlag. Vores politiske ståsted udvikler sig. Derfor er det vigtigt at forholde sig til politik som noget dynamisk og noget der er i konstant forandring. Målet eksisterer kun som produkt af, hvad vi vil – og det flytter sig. Vi må  finde nye demokratiformer – og nye måder at tackle vores fremtid på. For mig er det vigtigt, at se byrådsarbejdet som blot et – og en lille del – af mange redskaber, vi har.

Siden 1. januar 2002 har jeg siddet i Ringsted byråd – som nævnt for SF frem til juli 2010. Først sammen med Michel Steen-Hansen til han i maj 2006 forlod Ringsted og blev erstattet med Britta Nielsen. Vi var i de to første byrådsperioder kun to i gruppen. Som følge af den øgede vælgertilslutning ved valget i 2009 fik SF 3 mandater og Torben Lundsgaard blev dette 3. medlem.

I august 2010 valgte jeg efter mange overvejelser at forlade SF. Det var på det tidspunkt især den generelle udvikling i SF, der var årsagen – og ikke mindst det faktum, at SF ikke klart og tydeligt gik ind i den debat om handicap og kommunale budgetter, som allerede i foråret 2010 var blusset op. Vi blev vidne til, at SF stiltiende så til mens borgmestre fra såvel Venstre som Socialdemokraterne kom med uhyggelige angreb på mennesker med handicap.  Helt i front var den nu afdøde socialdemokratiske borgmester i Horsens og formand for Kommunernes Landsforening, Jan Trøjborg, skarpt fulgt af Ikast-Brandes Venstre-borgmester Carsten Kissmeyer-Nielsen. Samtidig udgav KL en eksempelsamling på, hvor dyrt og krævende handicapområdet var for kommunerne… Altsammen foregik under larmende tavshed fra SF. Med den slags venner behøves vi ingen fjender – og så synes jeg ikke det er skam at lade venskab fly.

I dag repræsenterer jeg Enhedslisten i Ringsted byråd, og har officielt gjort det siden januar 2011.  Jeg holder dog fra februar til maj 2016 3 måneders orlov fra byrådsarbejdet for at kunne bruge mere tid på handicappolitisk arbejde i denne periode. Læs mere her.

Mine arbejdsområder har spændt vidt. Jeg har siddet i Social- og Sundhedsudvalget og i Kultur- og Fritidsudvalget i perioden 2006-2009. Miljø- og teknikudvalget var jeg medlem af i perioden fra 2002 til 2005. I perioden 2010-2013 sad jeg i Ældreudvalget og Kultur- og Trivselsudvalget. I indeværende periode sidder jeg i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget og i Klima- og Miljøudvalget.

Jeg blev i maj 2006 formand for Ringsted Handicapråd og har siden arbejdet særligt meget med handicappolitik.

Jeg sidder desuden i en række andre udvalg og grupper. Det kan du se mere om på Ringsted kommunes hjemmeside.

Jeg vil betegne mig selv som kritisk over for den samfundsudvikling, der er i gang i Danmark. Jeg mener, vi politisk har en forpligtelse til at finde løsninger, der giver forbedringer – ikke for de få, men for de mange.

Jeg mener, vi har en forpligtelse til at sikre, at nationalistiske kræfter ikke tager overhånd. Vi må ikke overtone et menneskesyn, der maner til had mod hverken indvandrere, mennesker med handicaps eller andre minoriteter. De findes i vores samfund.

Når alt kommer til alt, handler det meste her i livet om politik…

Ringsted Byråd 2014.

Ringsted Byråd 2014.