En kommunal orientering om fremtidige hjælperforsikringer 

Som en række andre borgere i Ringsted kommune med hjælperordning modtog  jeg 11. juli i min e-boks “en orientering” om vores fremtidige hjælperforsikringer. Det er en orientering, der kan have vidtrækkende økonomiske konsekvenser for borgere med hjælperordning, hvis vi ikke reagerer i tide.

Brevet handler kort fortalt om, at Ringsted kommune angiveligt har undersøgt markedet for hjælperforsikringer. Det er lovpligtige forsikringer, som vi, der har Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) skal tegne. Man har så fundet ud af, at nogle forsikringer er for dyre. Derfor vil kommunen fremover kun dække et beløb op til 10.000 kr. årligt på forsikringerne.

Jeg skal slå fast, at jeg synes, det er en rigtig god ide at undersøge priserne, for ingen af os synes vel, at forsikringer skal være dyrere end højst nødvendigt. På den måde er der tale om et rigtigt godt kommunalt initiativ.

Men jeg ser nogle problemer i den måde, kommunen griber det an på, som først og fremmest handler om dækning, juridisk ansvar og tidsfrister.

I brevet nævnes det, at vi borgere, det handler om, skal være opmærksomme på, at der på nogle forsikringer er et opsigelsesvarsel på helt op til 3 måneder. Det kan bringe borgere i fedtefadet rent økonomisk. For det første fordi der kan være meget kort varsel set i forhold til næste forfald. Det er afhængigt af, hvornår på året man har indgået aftalen og hvor lang opsigelsesfristen på gældende forsikring er. For det andet fordi jeg ud af orienteringen ikke kunne læse noget særligt konkret om, hvordan Ringsted kommune er kommet frem til et maksimum på 10.000 kr.

Kommunen skriver i sin orientering, “…Vi har I forbindelse med en undersøgelse af markedet for forsikringer til BPA ordninger fundet frem til, at de samlede forsikringer kan tegnes for max. 10.000kr./år (24 timers ordning) hos Handi forsikring. Tilbuddet omfatter den lovpligtige Arbejdsskadeforsikring, Erhvervsansvarsforsikring, Ansvarsforsikring (selvrisiko) og Rejseforsikring…”

Umiddelbart finder jeg det ikke troværdigt, at “en undersøgelse af markedet” kan afdække alle juridiske aspekter af en sådan sag. Hvem har f.eks. det juridiske ansvar, hvis det viser sig, at den forsikring, kommunen henviser til – jo nærmest anbefaler – ikke har den lovpligtige dækning?

Af samme grund bad jeg 14. juli 2017 om aktindsigt i “…alt det materiale, der indgår i sagsbehandlingen omtalte brev bygger på.” Det gjorde jeg naturligvis ud fra devisen, at når en kommune handler, så må man vel have et minimum af viden at gøre det på.

Svaret på denne aktindsigt fik jeg 17. juli. I svaret hed det blandt andet: “…Der foreligger ikke dokumenter, notater, mail korrespondance eller oplysninger i anden form i sagen og vi har dermed ikke noget at udlevere. Der er foretaget en undersøgelse af området for forsikringer på BPA. Undersøgelsen er foretaget online og telefonisk samt via erfaringsudveksling med netværk på BPA området og sagsbehandlere i andre kommuner. Der er ikke udarbejdet rapporter, referater eller lignende…”

Det er ikke ualmindeligt, at jeg har observeret at kommuner lige op til eller midt i en sommerferie får den gode idé at sende breve ud til borgerne, der kræver hurtigt svar. Det er altså heller ingen undtagelse i Ringsted kommune anno 2017.

Der har været talt meget om, hvordan administrationen møder borgerne i kommunen og skaber den gode dialog. Derfor kan det godt undre mig, at man overhovedet kan finde på at udsende sådan et brev i sommerferien, men det kommer vist ind under kategorien “en ting er teori…  noget andet praksis”. Hertil kommer så selve grundlaget man agerer på. Denne orientering har jo mest af alt form som et dekret: Det gælder for fremtiden.

I forbindelse med orienteringen havde jeg nogle spørgsmål til indholdet. Derfor skrev jeg 13. juli  til borgmesterkontoret et brev fordi “…jeg har, som borger i Ringsted med BPA, et stort ønske om at få uddybet denne sag og dens nærmere baggrund…”.

Jeg har modtaget en kvittering for min henvendelse, hvori det blandt andet hedder “…P.g.a. sommerferie kan du forvente at modtage svar midt i august måned…”.

Det ændrer ikke ved, at jeg er nødt til at reagere på “orienteringen” længe inden. Godt jeg ikke er taget på ferie.

Mit brev til borgmesterkontoret  indeholder ikke personlige oplysninger og er holdt i generelle vendinger. Da det ikke er kommet på postlisten, vedlægger jeg både orienteringen, mit brev til borgmesterkontoret, min begæring om aktindsigt og kommunens svar som bilag til dette blogindlæg. Jeg har naturligvis blændet navne på personer, der har svaret på mine henvendelser. Ingen enkeltpersoner skal hænges ud for noget, der dybest set er et ledelsesansvar.

De forhold, jeg nævner, rejser for mig som borger spørgsmålet: hvor dilettantisk må den kommunale administration opføre sig?

Selve den måde Ringsted kommune griber sagen an på virker på mig ret dilettantisk.

Ordet dilettant har to vigtige betydninger:

For det første om personer, der uden at have tilstrækkelige forkundskaber udøver en aktivitet klodset eller på anden måde mangelfuldt.

For det andet om teater, som ikkeprofessionelle udøvere spiller for fornøjelsens skyld og som underholdning for publikum.

Begge betydninger passer glimrende på denne sag. Sagen hviler, for mig at se på en klodset og anden måde mangelfuld sagsbehandling. Det er i sig selv slemt, men det er dog endnu værre, at det mest af alt virker som absurd teater, der hverken er fornøjeligt eller underholdende. Slet ikke for de mennesker, det kommer til at gå ud over.

 

Bilag
Ringsted kommunes orientering fremtidigt niveau hjælperforsikringer 11_juli_2017

Mit brev til borgmesterkontoret om hjælperforsikringer 13_juli_2017

Min anmodning om aktindsigt 14_juli_2017

Ringsted kommunes svar på aktindsigt 17_juli_2017

Om Jan V Jakobsen

Handicapaktivist og foredragsholder. Aktiv i Muskelsvindfonden (medlem repræsentantskabet). Aktiv i Enhedslistens Handicappolitiske Udvalg, formand for DH I Ringsted. Tidligere formand for Ringsted Handicapråd og tidligere byrådsmedlem for Enhedslisten i Ringsted.
Dette indlæg blev udgivet i Blogindlæg, Handicapdebat, Nyheder og tagget , , . Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *