Mine vigtigste opgaver som formand

Jeg vil her lige komme med et indlæg, der bevæger sig lidt ud over de områder, der allerede er bragt på bane i gruppen.
Jeg vil fortælle om, hvad jeg ser som mine vigtigste opgaver og hvor medlemmerne kan forvente, at jeg vil bruge mine ressourcer, hvis jeg bliver valgt til formand.
Mine overskrifter er “ledelsesstil”, “inddragelse og samarbejde”, “synlighed” og “vi rykker i fællesskab”.
Det kræver nogle uddybende ord.

Ledelsesstil:
Formandens officielle rolle er at tegne foreningen udadtil og sikre, at den indadtil fungerer demokratisk. En del af opgaven er i formandskabet at tilrettelægge dagsordener og lede arbejdet i bestyrelsen og repræsentantskab. Medlemmer, medlemsgrupperne og medarbejderne skal kende dén, der bliver valgt til formand. Det kræver naturligvis en særlig indsats i begyndelsen.
At repræsentere foreningen udadtil og samle trådene i det politiske modspil til vores ansatte ledelse er opgaver, der også vil kræve nogen opmærksomhed. Det betyder også, at jeg, hvis jeg bliver valgt, må være klar på, hvor og i hvilket omfang de kommunikative, politiske og ledelsesmæssige kompetencer skal være særligt tydelige. Det vil komme til udtryk i en ledelsesstil, hvor jeg vil kommunikere tydeligt, inspirere og inddrage.

Inddragelse og samarbejde:
Vores største aktiv er ubetinget medlemmerne og repræsentantskabet. Her ligger erfaringerne. Ikke mindst repræsentantskabet kan bruges langt mere aktivt end vi gør i dag.
Vi har desuden en masse faglig og professionel erfaring at trække på inden for kommunikation, indsamling, medlemspleje, handicappolitik, rådgivning, IT og ledelse.
Altså en hel stab af medarbejdere, der foruden at arbejde fagligt kompetent også er vigtige i roller som de, der er med til at give formanden input i de sager, der skal ud i offentligheden.
Vi aktiverer hvert år over tusinde mennesker som frivillige ved Roskilde-festival, Cirkus Summarum, Cyklo og Grøn Koncert. Det er en kæmpe ressource for os. De stiller ikke alene deres arbejdskraft til vores rådighed. De kommer også med gode ideer og de er en stor hjælp som dem, der fortæller om fondens arbejde.
Alt ialt giver kombinationen frivillige og professionelle os det spillerum og den synergi, der skal til for at vi kan sætte den handicappolitiske dagsorden, som gennem en årrække har haft hårde vilkår på grund af bl.a. økonomisk tænkning i kommunerne. Bliver jeg valgt til formand er et af de vigtigste mål at ændre holdningen til handicap ved at inddrage alle de ressourcer vi har. Det er jeg garant for.

Synlighed:
Jeg har skrevet det før og gør det igen: vi har så mange talenter i både vores medlemskreds og i vores repræsentantskab. Bliver jeg formand vil jeg føle mig forpligtet til at bringe de kræfter i spil. Det er fra repræsentantskabets midte at de dagsordener omkring handicap, der nødvendigvis må frem i medierne, skal sættes. Jeg ser derfor også formandens rolle som at være den, der samler op på demokratiske beslutninger og har det overordnede overblik over sager, der har betydning for os – og hvornår vi kan ”rykke” på dem. Medierne kommer ikke bare til os om det – vi må komme til dem – ellers kommer vi ikke med. Det betyder, at vi skal være med til at skabe sagerne selv ud fra historier fra vores midte, som gør det levende for andre, hvad for nogle barrierer mennesker med muskelsvind møder, og hvordan de kan nedbrydes. Jeg ser min rolle, hvis jeg bliver formand, som den stærke talsperson – når der er behov for det. Men også som den, der sørger for, at de, der bliver berørt, sættes i spil. Det er eksempelvis stærkere, at det er et barn med muskelsvind, eller barnets forældre, der er i medierne om inklusion i folkeskolen end at det er mig eller en anden som formand.

Vi rykker i fællesskab:
Det er for og med medlemmerne, vi sammen kan rykke. Vi har mange ressourcer, der kan bruges. Repræsentantskabet har f.eks en særlig rolle gennem de udvalg, vi allerede har skabt. De er et godt sted at tænke ideer til vores handicappolitiske formidling. Nogle af repræsentantskabets medlemmer kan virkeliggøre vores mål i tekst, tale, foto og video, mens andre kan være med til at sætte medlemsdemokratiet i system. Det kan være kontakten til vore medlemsgrupper, der også i dag spiller en vigtig rolle, når vi skal skabe forståelse i befolkningen, hos pressen og andre mulige medspillere.
Vi må heller ikke glemme den store medlemsgruppe, der af den ene eller anden grund er isolerede og ikke deltager i hverken landsmøder, repræsentantskab eller medlemsgrupper. Jeg vil udvikle kommunikationsveje, der sikrer dem en stemme i Muskelsvindfonden.
Vi kan og skal engagere og holde foreningen fast som en medlemsstyret forening med denne indsats. I den proces, kan vi bruge både os selv som politiske ressourcer og vores medarbejderressourcer endnu bedre.
Det er nogle af de opgaver, jeg gerne vil påtage mig at føre an i.

Om Jan Vagn Jakobsen

Handicapaktivist og foredragsholder. Aktiv i Muskelsvindfonden (medlem repræsentantskabet), Danske Handicaporganisationer (DH ‐ medlem centrale forretningsudvalg), Enhedslistens Handicappolitiske Udvalg (kontaktperson), byrådsmedlem for Enhedslisten I Ringsted, formand for DH I Ringsted og for Ringsted Handicapråd.
Dette indlæg blev udgivet i Formandsvalg Muskelsvindfonden: det mener jeg, Nyheder. Bogmærk permalinket.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.