Nytårsbrev til jer alle

Godt-nytårJulen er  ‘hjerternes tid’ hedder det nok så lyrisk. Der har dog ikke været meget hjerte over 2013. Faktisk har både 2012 og 2013 været præget af stigende modsætninger mellem de, der hersker og dem, man prøver at beherske.

Årsskiftet er blevet det tidspunkt, hvor regeringen gennemfører skingre nedskæringer som man kalder ‘reformer’. Utrygheden stiger i store dele af befolkningen. Det er velbegrundet. ‘Reformerne’ viser, at hvis vi ikke passer på, bliver fællesskabets værdier underkendt. Stærkt borgerlige kræfter vil skabe et egoistisk samfund, hvor penge tæller mere end fællesskab. Det er der ikke noget nyt i. Det er sket før i historien. Det medfører heldigvis også modstand…

2013 blev året, hvor regeringen lavede en ny kontanthjælpsreform. Fra 1. januar, hvor reformen træder i kraft, kan en kontanthjælpsmodtager på grund af den gensidige forsørgerpligt miste hele sin indtægt eller dele af den, hvis hun eller han bor sammen med en kæreste, som tjener mere, end hvad der svarer til en kontanthjælp. Reformen betyder også indførelse af nyttejobs. Det gør, at modtagere af kontanthjælp skal arbejde for at få hjælpen. Jobbet kan f.eks. være at afspritte dørhåndtag, tælle biler på vejene, vaske legetøj i daginstitutioner og samle hundelorte op. Kommunerne skal finde ‘jobbene’, så nye ideer til dette tvangsarbejde skal nok komme til.

Man regner med, at der er brug for 10.000 nyttejobs. Dette tal kommer oven i de fleksjobs, der også skal skaffes. Tallene for tildelinger af fleksjob har staten ikke opdateret siden juni måned. Det gør det umuligt at følge reformens konsekvenser. Måske er tallene ikke tilgængelige, fordi beskæftigelsesministeriet tidligere er grebet i let omgang med tal. F.eks. udmeldingen om, hvor mange der ville falde for dagpengereglerne i 2013. Første estimat var 3.000. Det blev til 34.000. Lidt mere end en kommafejl tidoblede antallet af borgere, der er endt på kontanthjælp eller uden forsørgelse.

En ‘reform’ af sygedagpengene så kort tid før jul også dagens lys. Nu skal det inden for fem måneder vurderes, om sygemeldte kan fortsætte på sygedagpenge. Hvis ikke, skal de i et jobafklaringsforløb. Syge i sådant et forløb får en ydelse der svarer til kontanthjælp. Mange risikerer af den grund at miste en stor del af  deres forsørgelsesgrundlag.

‘Reformerne’ er regeringens borgerlige fejltrin. Det er et forsøg på at ændre på, hvad et lønarbejde erDet har altid været borgerlig politik at lavere løn giver bedre vilkår for kapitalen. Nu er det hele regeringens politik at flere skal arbejde for dårligere løn eller ydelser. Danmark er på vej mod øget skel mellem fattig og rig. Passer vi ikke på, får vi en hel klasse af Working Poor, som vi ser det i Tyskland og England.

Året har naturligvis budt på andet end disse politiske svigt, selv om de har fyldt meget.

Et glædeligt resultat ligner årets store gave: efter lang tids snak ser det ud til at både respiratorbrugere og hjælpere får bedre vilkår. Det er en del af en aftale mellem kommunerne, regionerne, sundhedsministeriet, socialministeriet og handicaporganisationerne.  Sporet er rigtigt, men som Jørgen Lenger skriver i en omtale på Muskelsvindfondens hjemmeside, så er der sider af aftalen, der først viser sig, når de nye regler skal bruges i praksis. Jeg tror dog en del løser sig, når blot alle parter holder sig målet for øje: bedre vilkår for brugere og hjælpere. Aftalen viser også, at vi med dygtige og stædige folk i front kan opnå gode resultater selv under krise.

Enhedslisten fik et godt valg ved regions- og kommunevalget i efteråret. Vi fik hele fire repræsentanter i Region Sjælland. Lokalt mere end fordoblede vi antallet af stemmer og gik fra 3,0 % til 6,7 %. Det er et resultat vi ikke kan være utilfredse med, selv om det desværre ikke var nok til at få mandat nummer 2. Der er ingen tvivl om, at den kommende byrådsperiode bliver hård. Vi skal vise, at det giver mening at stemme på Enhedslisten og udbygge vores position lokalt. Både for Enhedslisten i Ringsted og for mig er det dog vigtigt, at vi nu sidder på et mandat valgt på stemmer direkte til Enhedslisten. Det betyder meget! Tak til alle de mennesker, der stemte på os.

Resultatet af valget blev desværre et dybt borgerligt flertal i Ringsted. Det består af Venstre, Socialdemokrater og SF som i sidste periode. Denne gang suppleret med Dansk Folkeparti. Det giver endnu mere grund til modstand. Vi kommer aldrig nogen vegne ved kun at arbejde i byrådet. Vi må derfor arbejde sammen med alle de grupper uden for byrådet, der til daglig mærker konsekvensen af en forkert og uretfærdig politik.

Handicaprådet i Ringsted får nye opgaver og ny struktur. Rådet ændres pr. 1. januar fra syv til fire medlemmer på hver side. Vi har samtidig valgt ikke at have en særlig handicappolitik. Den indarbejdes i stedet i alle øvrige områder. Det stiller nye krav til handicaprådet, der skal sikre, at området ikke glemmes. Ideen er god nok: det giver god mening at se f.eks. børn med handicap i sammenhæng med andre børn, men det er en udfordring at skabe en praksis, så børn med handicap også er synlige i politikken. På samme måde er det med arbejdsmarkedet: det er os, der har ansvaret for, at der er fokus på f.eks. fleksjob og førtidspension.

Personligt har året været lidt turbulent. Det startede godt med et nyt fleksjob. Desværre viste det sig hurtigt, at jeg fik en række problemer, som både skyldtes stress og mangel på luft. Det betød, at jeg i juni begyndte at bruge respirator døgnet rundt. Det gav gode resultater, men også nye udfordringer. Det betød samtidig, at der skulle ændres på min siddestilling for at undgå flere problemer i fremtiden. Det har været en længere proces, der har vendt op og ned på meget. Min tålmodige arbejdsgiver valgte derfor efter lang tids sygefravær at sige mig op, da jeg ikke kunne blive klar til at varetage mit arbejde fuldt ud inden 1. oktober 2013. Jeg har derfor været fritstillet siden udgangen af september. Konsekvensen er, at jeg pr. 1. januar overgår til ledighedsydelse. Jeg skal nu prøve at finde et mini-fleksjob på mellem 6 og 9 timer om ugen afhængig af jobbets krav.

En slags ‘sidegevinst’ ved, at jeg nu er jobsøgende, er, at jeg igen skriver på min Job-Blog. Nye afsnit er undervejs. Her vil jeg sætte lup på en række emner, jeg synes der er behov for at se mere på.

Politisk set er situationen både globalt og i Danmark lige nu fyldt med alvor. Krisen har sat sine spor og kravet om indtjening øges i både virksomheder og finansverden. Kapitalismen er under pres. EU og folketing gør hvad de kan for at stoppe social udvikling og i stedet sikre virksomhederne mere profit. Skatter skæres ned. Det går ud over den fælles velfærd og skaber nye sociale skel. Med de sociale skel skærpes modsætningerne. Det betyder, at der også er nynazistiske træk at se ude i verden. Vi må ikke gentage dumheder fra 1930’erne og og uden modstand se på, hvad der sker, uden at gøre noget.

Alt imens siger højredrejede folk i Danmark højt, at de ikke vil betale til, at socialt dårligt stillede får flere børn. De vil heller ikke støtte familier, der får handicappede børn. Det er familiernes eget ansvar, for de kunne blot have fået en abort. Den slags diskussioner føres i fulde alvor i dagens Danmark. De kan bl.a. ses på den højreliberale portal 180°.dk.

Det er dog kun lige nu, at det ser mørkt ud både i verden og i Danmark. Hvis vi står sammen mod højredrejningen kan vi vende det igen, så velfærd og en ny social orden med plads til alle atter kommer på dagsordenen. Men det kommer ikke til at ske af sig selv. Skal vi ændre det, kræver det at vi er mange kræfter, der sammen står bag sikring af sammenhæng og fællesskab. Det har været nødvendigt før i historien – og det kan og skal gøres igen.

Lad os så gå ind i det nye år med det forsæt, at der skal ske en positiv ændring i rollerne, så det ikke lykkes at demontere den fælles velfærd.

Tak til alle de, der har gjort deres til, at det trods alt ikke er gået endnu værre. Tak for indsatsen fra alle de, der stadig ønsker at være med til at sætte en socialistisk dagsorden. Mange er faldet fra, fordi de fik bedre tilbud om magt andre steder fra. Nogle indser nok fejlen og vender tilbage igen. 

Tak til de modstandere, der har gjort det både værd og nødvendigt at kæmpe imod jer. I har virkelig anskueliggjort det rigtige i Brechts ord: ‘Når uret bliver ret, er modstand en pligt’.

Godt nytår til alle!

Dette indlæg blev udgivet i Blogindlæg, Nyheder. Bogmærk permalinket.

1 Response to Nytårsbrev til jer alle

  1. Claus Jansson skriver:

    Tak for dit blog indlæg Jan.

    Jeg kunne vælge at skrive en længere hilsen, men du ved jo hvor i bogen jeg er nået til, så jeg nøjes med at skrive godt og lykkebringende nytår til dig og dine.

    VI ER HER ENDNU!!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *